Om Anna-Lena

Kommunalråd.

Vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordförande i vård- och omsorgsnämnden.