Om Anna-Lena

Kommunalråd.

Vice ordförande i kommunstyrelsen.

Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden.