Ett enigt nomineringsmöte har ikväll gett Anna-Lena Johansson fortsatt förtroende som kommunalråd och gruppledare för Liberalerna Sollentuna. Anna-Lena nominerades även att fortsätta som ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

– Jag är glad att åter ha fått förtroende som ordförande i vård- och omsorgsnämnden. I Sollentuna ska möjlighet ges att leva sitt liv utifrån sina förutsättningar, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller kommit upp i en aktningsvärd ålder, säger Anna-Lena Johansson (L).

Nomineringsmötet gav Moa Rasmusson fortsatt förtroende som vice gruppledare, och nominerade henne till uppdraget som samhällsbyggnadsnämndens ordförande och därmed kommunalråd.

– Som samhällsbyggnadsnämndens ordförande kommer jag att arbeta för att Sollentuna ska utvecklas hållbart och tillgänglig. Gröna lungor ska bevaras och utvecklas och trygga miljöer ska skapas. Fokus ska ligga på att skapa ett samhälle, där skolor och omsorgsboenden har en lika naturlig del som bostäder i planeringen, säger Moa Rasmusson (L).

Henrik Thureson nominerades till ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden och vice ordförande i utbildningsnämnden.

– Utbildning och lärande kontinuerligt genom hela livet blir allt viktigare så som arbetsmarknaden utvecklas. Att kombinera de här två uppdragen gör att jag kan driva frågor från förskola till vuxenutbildning, näringsliv och arbetsmarknad, vilket känns utmanande och väldigt spännande, säger Henrik Thureson (L).

Beslutet tas av kommunfullmäktige den 17 december.

nomineringsmöte
Anna-Lena, Moa Rasmusson och Henrik Thureson

Lista över Liberalernas gruppledare för respektive nämnd och bolag:

Per Gibson, Klimatnämnden
Henrik Thureson, Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
Christina Nelson Södersten, Kultur- och fritidsnämnden
Gunnar Bergqvist, Miljö- och byggnadsnämnden
Per Altenberg, Natur- och tekniknämnden
Moa Rasmusson, Samhällsbyggnadsnämnden
Annika Dellås, Socialnämnden
Henrik Thureson, Utbildningsnämnden
Kjell Ericsson, Valnämnden
Anna-Lena Johansson, Vård- och omsorgsnämnden
Anna-Lena Johansson, Sollentuna Stadshus AB
Hanna Clerkestam, Sollentunahem AB
Annika Dellås, AB SOLOM
Gerry Johansson, SEOM
Anders Morin, Sollentuna kommunfastigheter AB

 

Kontaktuppgifter:
Anna-Lena Johansson (L)
anna-lena.johansson@sollentuna.se
073-915 22 06

Moa Rasmusson (L)
moa.rasmusson@sollentuna.se
073-915 16 33

Henrik Thureson (L)
henrik.thureson@sollentuna.se
072-323 73 51