• Utveckla spårnätet på Järvafältet för helårsanvändning. Vi vill se fler och trygga motionsspår och ökad tillgänglighet till dessa.
  • Liberalerna vill se en ny scen för musik, teater, dans, körsång och annan scenkultur. Den kan antingen sättas upp i ett nytt kulturhus eller inhysas i en befintlig fastighet. Den bör ligga centralt i Tureberg.
  • Liberalerna vill se utökade öppettider för biblioteken på kvällar, helger och lov. Vi vill utveckla lösningar med kort och egeninsläpp.
  • Alla barn och unga förtjänar att uppleva kultur. Samtliga barn i grundskolan ska få minst en upplevelse av professionell konst och kultur per termin.
  • Utveckla arbetet med att värna, vårda och visa kulturmiljöer och kulturarv i Sollentuna kommun. Sollentuna ska bli bättre på att visa de vackra kulturmiljöer som finns, bland annat genom e-tjänster.
  • Öka delaktigheten och tillgängligheten till kulturutbud för barn och unga i kulturskolan och fristående aktörer. Sänk avgiften och skapa fler platser för Kulturskolan. Fler barn ska kunna ta del av Kulturskolans verksamhet.
  • Utveckla parkområden i dialog med boende.
  • Kommunens badplatser ska utvecklas och göras mer tillgängliga.
  • Arbetet med att göra Sollentunas fyra naturreservat mer tillgängliga ska fortsätta och möjligheten att via cykel transportera sig i reservaten ska öka.
  • Det offentliga rummet och bostadsområden ska vara en naturlig mötesplats för gemenskap. Det uppnås genom att anlägga och planera bland annat fler lekplatser, boulebanor, sittytor och grillplatser. I de centrala delarna vill vi se över möjligheten att använda taken för sociala ändamål i större utsträckning.
  • Edsviksområdet ska utvecklas och i större utsträckning bli ett offentligt vardagsrum för Sollentunaborna.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.