Det här vill Liberalerna Sollentuna göra:

 • Nyttotillstånd för hemtjänstpersonal. Hemtjänsten ska ägna tiden åt de som behöver stöd och hjälp, inte till att leta parkeringsautomat eller känna stress över att parkeringstiden går ut.
 • Sammanhållen vård – behovet av kontakt med och insatser från flera vårdgivare ska inte drabba den enskilda. Vården ska koordineras så att det blir enkelt för patienten.
 • Liberalerna vill se ökad valfrihet för äldre på bostadsmarknaden. Det behövs fler boendeformer och framför allt fler boenden som inte är biståndsbedömda. Vi vill även förbättra möjligheterna att välja ett särskilt boende i annan kommun än den man bor i. Det skulle till exempel kunna innebära att man kan flytta närmare nära och kära eller kanske till den stad eller kommun som man är uppväxt i.
 • Hyreskostnaden för den som behöver flytta till ett gruppboende/serviceboende inom LSS ska vara rimlig.
 • Ofrivillig ensamhet ska motverkas. Dels genom fler förebyggande verksamheter men även genom förstärkt samverkan med frivilliga.
 • Satsningen på tekniska lösningar som möjliggör ett mer självständigt liv även för de som behöver stöd ska fortsätta.
 • Djur ska, för de som önskar, var en naturlig del av omsorgen. Djur bidrar till ökad trivsel och kan motverka ensamhet. Det ska vara möjligt att ta med sig sitt husdjur när man flyttar till ett vård- och omsorgsboende.
 • Unga som behöver boendestöd men som inte är berättigade en plats på serviceboende ska få utökat stöd i ordinariebostadsbestånd. Alla ska ha rätt att flytta hemifrån och leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
 • Seniorträffarna ska ha fler inriktningar för att tillgodose fler intressen och önskemål.
 • Kunskapen om demens behöver öka och ett större fokus på förebyggande insatser inom demensområdet är viktigt.
 • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom ska utvecklas och innehållsmässigt bli mer intressant. Är även viktigt ur ett anhörigperspektiv då den anhörige kan behöa avlastas.
 • Verksamhet för yngre personer med demenssjukdom behövs.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.