Vid måndagens kommunstyrelsesammanträde behandlades ett ärende som handlade om kommunens administrativa lokaler, alltså var de flesta av kommunens tjänstemän ska ha sin arbetsplats. Sedan årsskiftet är Turebergshuset utrymt för renovering, och de flesta som tidigare hade sin arbetsplats där håller nu till i The Factory, i södra Häggvik. Sollentuna kommun hyr dessa lokaler.

Under våren har en diskussion uppstått om att köpa The Factory och permanent använda det som kommunens administrativa center, istället för Turebergshuset. Beräkningar har visat att det skulle kunna vara mer ekonomiskt lönsamt för kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen godkände igår att ingå en avsiktsförklaring avseende förvärv av The Factory, för att vidare kunna utreda olika frågor som behöver besvaras. Liberalerna och samtliga andra partier ställde sig bakom beslutet.

För att fatta slutgiltigt beslut behöver vi veta vad kostnaderna för de olika alternativen skulle bli, samt fundera över de mjuka värdena, såsom vikten av att ha ett kommunhus så centralt som Turebergshuset och vilket som ger bästa förutsättningar för kommunen som arbetsgivare. Detta har Liberalerna betonat under processen hittills, samt vikten av att ha en bred politisk förankring i denna viktiga fråga.