Att välja bostad efter pris och läge är för många en självklarhet. Men personer med funktionsnedsättningar har inte alltid den friheten. De lever inte sällan med mycket begränsade ekonomiska resurser. Sollentuna har därför tagit beslut om att införa kommunalt bostadstillägg för gruppen.

Personer med funktionsnedsättning har ofta behov av den omvårdnad som ges i bostad med särskild service. Men hyrorna i nyproducerade boenden blir höga och det drabbar gruppen hårt. Riksförbundet FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, tog år 2014 fram en rapport ”Fångad i fattigdom?”. Rapporten visade att personer som har en utvecklingsstörning och som bor i bostad med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) inte sällan lever under existensminimum. Dessa personer är helt beroende av socialförsäkringssystem för sin försörjning.

På grund av att dessa personer ofta har svårt att påverka sin disponibla inkomst kan de tvingas tacka nej till kommunens bostadserbjudande. Alternativet kan bli att kommunen får direktupphandla platser i andra kommuner.

Personer med funktionsnedsättning ska inte behöva flytta ifrån nära och kära. Mot bakgrund av detta har kommunfullmäktige igår kväll tagit beslut om att införa ett kommunalt bostadstillägg för denna grupp.

bostadstillägg