Rudbeck är Sollentunas kommunala gymnasium och en av länet mest populära skolor. Behovet av utökad kapacitet har identifierats. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden har nu beslutat att Rudbecks cirka 2100 elever och 250 anställda får nya och mer moderna lokaler. Huskroppen byggs om och storkök samt matsal byggs ut.

– Antalet gymnasieelever i Stockholmsregionen förväntas öka kraftigt de kommande åren. Nu bygger vi ut Rudbeck för att på ett bra sätt kunna ta emot ytterligare 500 elever. Dessutom renoveras och moderniseras lokalerna för programmen inom el och teknik med yrkesinriktningar. Det är en viktig satsning för att öka attraktiviteten för de utbildningar som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

– Sollentuna genomför nu stora satsningar på skollokaler. Dels för att välkomna fler elever i ett växande Sollentuna men även för att skapa mer funktionella lokaler och en bättre arbetsmiljö, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Matsal och kök kommer att stå klart vårterminen 2020 och ombyggnation av huskroppen under höstterminen samma år.

Rudbeck