Vård- omsorgsnämnden beslutade den 26 maj att höja ersättningen till deltagarna i daglig verksamhet från 8 till 14 kronor per timme. Höjningen finansieras med ett statsbidrag, som kommunerna sedan 2018 kan ta del av.

Cirka 240 Sollentunabor har möjlighet att delta i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med verksamheten att skapa en meningsfull sysselsättning för personer med olika funktionsnedsättningar. Deltagarna får en ekonomisk ersättning, habiliteringsersättning, för sitt deltagande. Habiliteringsersättningen är inte tänkt att täcka livsomkostnader som måltider, resor eller kläder, utan för dessa kostnader får den enskilde aktivitetsersättning eller sjukersättning från försäkringskassan.

2018 infördes ett statsbidrag, som innebär att kommuner kan söka medel från Socialstyrelsen för att införa eller höja habiliteringsersättningen. Det totala statsbidraget är år 2020 350 miljoner kronor, varav Sollentuna har rätt till cirka 2,3 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden beslutade under förra veckas sammanträde att rekvirera hela den del som Sollentuna kommun har rätt till, samt att använda pengarna till att höja ersättningen från 8 till 14 kronor per timme.

Alla mår bra av en meningsfull sysselsättning och habiliteringsersättningen är viktig för mångas vilja att delta i verksamheten. Beslutet om höjningen av timersättningen är därför positiv och visar samtidigt på vår uppskattning för det viktiga arbete som deltagarna i den dagliga verksamheten utför, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.