Under året som gått har Liberalerna tillsammans med Centerpartiet och regeringen beslutat om stora tillskott i statsbidrag på grund av coronapandemin. Det har varit nödvändigt, eftersom pandemin har inneburit ökade kostnader för många av kommunernas verksamheter.

Sollentuna kommuns vård och omsorg har fått 11,1 miljoner kronor i statsbidrag under året. Det är pengar som gör stor nytta på flera håll inom verksamheterna. Bland annat används medlen till digitalisering, välfärdsteknik och utbildning av personal.

Inom Sollentuna kommuns vård och omsorg jobbar man alltid för att så stor del av medlen som möjligt ska användas där de gör bäst nytta för Sollentunaborna. Ibland kan det dock vara svårt att nyttja hela beloppet under ett år, då statsbidragen i vissa fall betalas ut till kommunerna sent under året.