Efter nio års arbete med bland annat dialog, samråd, granskning, många utredningar och markanvisningstävling antog i torsdags kommunfullmäktige en detaljplan för före detta mässområdet i centrala Tureberg. Beslutet innebär ett steg mot en efterlängtad utveckling av ett område som delvis har stått tomt en längre tid. Genom detaljplanen skapas inte bara en attraktiv entré till Sollentuna centrum, utan även en levande stadsdel för livets alla skeden. Här kan små barn gå i skolan, ungdomar i gymnasiet och när behoven uppstår så finns det omsorg i form av äldreboende. Det kommer även att finnas ett 55+boende, vilket har efterfrågats av många.

I området kommer det finnas förutsättningar för en hållbar livsstil med plats för kontor, handel, hotell, förskola, gymnasieskola och äldreboende. Totalt planeras 700 bostäder i centrala Sollentuna med en våningshöjd på mellan 4 och 20 våningar.

I samband med byggnationen av Mässområdet omvandlas Turebergsleden från trafikleden till alléplanterad stadsgata. Hållbara färdmedel – gående, cyklister och kollektivtrafik – får bra förutsättningar samtidigt som biltrafiken ska flyta på bra genom bl a fler svängfiler.

2020 påbörjas det omfattande arbetet med infrastrukturen, och byggstart av de första kvarteren planeras till 2021.