I förhandlingarna om vårändringsbudgeten har Liberalerna drivit igenom betydande tillskott till både välfärden och tryggheten redan under 2020. Detta presenterades av Mats Persson och övriga ekonomisk-politiska talespersoner på en pressträff under måndagen.

Det handlar om fem miljarder till landets kommuner och regioner, som ska säkra välfärdens ekonomi och förhindra uppsägningar inom skola, vård och omsorg. Genom detta tidigareläggs det tillskott som partierna sedan tidigare var överens om skulle ske 2020. Summan ligger nära det belopp som Sveriges kommuner och regioner (SKR) hade begärt för året. För Sollentunas del handlar det om 25 miljoner kronor, som ska stärka kommunens välfärd.

För Liberalerna har det varit viktigt att tillskottet till kommunerna och regionerna kombineras med tillskott till rättsväsendet för att stärka arbetet med att öka tryggheten och pressa tillbaka brottsligheten. Totalt tillförs därför sammanlagt 750 miljoner kronor redan under 2020 till bland annat domstolsväsendet, SÄPO och till Statens institutionsstyrelse, för att sänka avgifterna till kommunerna vid av omhändertagande och placering av unga i riskzonen.