Under de senaste åren har vård- och omsorgsnämnden på grund av fusk och oegentligheter avslutat sina avtal med ett flertal hemtjänstutförare i kommunen, vilket har uppmärksammats i lokalmedia. Därtill har ett antal utförare valt att avsluta sin verksamhet i kommunen på grund av sviktande kundunderlag.

Sedan 2009 erbjuds Sollentunaborna valfrihet inom hemtjänsten enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och nämnden har idag LOV-avtal med ett stort antal hemtjänstföretag. Antalet företag som är anslutna förändras över tid och storleken på hemtjänstföretagen varierar, vilket gör det svårt att upptäcka och motverka oegentligheterna hos hemtjänstföretagen och även gör det utmanande att utveckla kvaliteten utifrån nämndens ambitioner både på kort och på lång sikt.

Under tisdagens nämndsammanträde klubbades därför alliansens förslag, som lagts på Liberalernas initiativ, om att vård- och omsorgskontoret ska presentera ett förslag på hur nämnden kan träffa avtal med ett begränsat antal hemtjänstutförare. Detta för att både öka förutsättningarna för fortsatt kvalitetsutveckling och samtidigt motverka eventuella oegentligheter hos hemtjänstföretagen.

– Det är viktigt att värna Sollentunabornas möjlighet att själva välja hemtjänstutförare även framöver, men skattepengar ska inte gå till fuskare. Det här uppdraget lägger vi för att säkerställa att säkerställa att kvaliteten fortsätter att utvecklas och för att vi lättare ska kunna upptäcka och stoppa oegentligheter, säger Anna-Lena Johansson (L), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Vård- och omsorgsnämnden gav i april i fjol förvaltningen i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten med utgångspunkt i valfrihet och kvalitet för kund, hemtjänstutförarnas villkor och nämndens ekonomiska förutsättningar och det aktuella uppdraget läggs som ett tilläggsuppdrag till det. En första delrapport ska ske i juni och innehålla förslag på inriktning och plan för det fortsatta arbetet.