Det lokala näringslivet är motorn i ekonomin och skapar många arbetstillfällen i Sollentuna. Tyvärr riskerar företagarna i Sollentuna att drabbas hårt av coronakrisen, då kunder uteblir och intäkterna minskar. Alliansen i Sollentuna har därför samlat åtgärder i ett stödpaket för att stötta företagarna i kommunen.

Sollentuna kommun stöttar de lokala företagarna med följande åtgärder:

  • Endast akuta tillsynsbesök genomförs för inom miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak. Övriga besök skjuts på framtiden.
  • För företagare som behöver ges uppskov på avgifter för bygglov och för tillsyn gällande miljö, hälsa, livsmedel, alkoholservering och tobak.
  • Avgifter för markupplåtelse gällande uteserveringar och tillfällig handel tas tillfälligt bort.
  • Skapa möjlighet för att omgående öppna upp för uteserveringar.
  • Avgifter för tillsyn inom alkoholservering och tobak betalas när det akuta läget är över.
  • Företagare som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun kan ges möjlighet till anstånd med en månadshyra.
  • De som hyr lokal av Sollentunahem, Sollentuna kommunfastigheter eller Sollentuna kommun och som vanligtvis betalar hyra varje kvartal kan istället få betala hyra varje månad.
  • Sollentuna kommun uppmanar privata fastighetsägare som har lokalhyresgäster att se över vilka insatser som kan göras för att underlätta betalning av hyror under en övergångsperiod.
  • Nya fakturor som kommer in till kommunen har en betaltid om sju dagar.
  • Sollentuna Energi & Miljö ser över sina rutiner för anstånd med betalning.

Det här paketet innefattar en rad åtgärder från kommunkoncernen för att underlätta för Sollentunas företagare, som vi alla vill ska klara sig igenom krisen som pågår. Det är samtidigt glädjande att se hur många företagare hittar på kreativa lösningar för att nå ut till kunder, som matbutiker som levererar hem till kunder, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.