Anders Manell, ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, skriver i Mitt i Sollentuna (210123) om hur Liberalerna jobbar för att möta den ökande arbetslösheten lokalt och nationellt.

Vi ser en mycket oroande utveckling för arbetslöshetstalen. Därför satsar vi nu på yrkesutbildning för vuxna. I Sollentuna har antalet arbetslösa ökat med cirka 1000 personer på ett år och är nu över 4000 individer.

I Sollentuna kommun har vi sett en dubblering från vår till höst i antalet ansökningar till gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna till t ex elektriker eller undersköterska. Det är glädjande att fler vill gå en yrkesutbildning då nära nio av tio som går igenom en utbildning får ett arbete. Det är här vi ska lägga vår kraft. Därför lägger Liberalerna och Alliansen extra medel i Sollentunas budget för att fler ska kunna gå en yrkesutbildning. I Sverige är det möjligt att yrkesväxla på universitetsnivå men på gymnasienivå finns inte den möjligheten på samma sätt. Det kan te sig märkligt då en yrkesutbildning är kortare och ofta är en säkrare väg till ett arbete då vi har stor brist inom hantverks- och vård-och omsorgsyrken. Ofta i lågkonjunktur har det gjorts stora utbyggningar av högskolan, det har varit bra, men nu är det hög tid att lägga krutet på yrkesutbildning – det gör Liberalerna i Sollentuna.

Januaripartierna har på riksplanet kommit överens om att tillfälligt sänka arbetsgivaravgifterna för unga. Det är bra och enligt min mening absolut nödvändigt. Trösklarna för att ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige är på tok för höga och har varit så under lång tid. Detta måste rättas till både på kort och på lång sikt. Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för unga är bra på kort sikt men jag ser det som nödvändigt att steg tas för att på sikt radikalt sänka arbetsgivaravgifterna för alla och kanske ta bort dem helt på nyanställningar.

Sammantaget är det arbetsmarknadspolitik som fungerar.

Anders Manell (L) Ordförande Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Sollentuna